Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Wy – najważniejsi dzisiaj – Uczniowie!

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Czekają na Was świadectwa, nagrody i podziękowania. Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie, których zasypywaliśmy pracami domowymi, kartkówkami, dziesiątkami wypracowań i zadań, doczekali się zasłużonego wypoczynku, ale też zdobyli nowe umiejętności. I dzisiaj z całą pewnością wszyscy wiedzą więcej niż we wrześniu 2019 r. Wszyscy uczyliśmy się siebie nawzajem, stając w obliczu różnych problemów i jednocześnie wcale niemałych sukcesów.

W sposób szczególny zwracam się do naszych Absolwentów. Dziewięć lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dla Was głos dzwonka tej szkoły. To w niej zostaliście  pasowani na uczniów. Dziś nastał dla Was czas rozstania. Życzymy, abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół. Przez 9 lat byliście blisko nas, a teraz odchodzicie w nową – na razie – nieznaną przyszłość, a Wasi młodsi koledzy pozostają i żegnają Was. Moment pożegnania to trudna chwila, ale także wspaniała, bo oto rozpoczyna się coś nowego. Dlatego  życzymy, by to, co od jutra stanie się treścią Waszego  życia było jak najlepsze, byście się  nie zawiedli  na ludziach, żebyście się  spotykali ze sprawiedliwością i serdecznością.

Zwracam się również do Was Moi Współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni – Wy towarzyszyliście mi w codziennej pracy i wspieraliście mnie. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły, dobry wizerunek. Dziękuję wszystkim za sumienną pracę na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń.

Cenię sobie zawsze współpracę z parafią. Słowa wdzięczności kieruję więc do Księdza Proboszcza Józefa Sałka. Dziękuję za modlitwę i odprawione Msze Święte na rozpoczynanie i zakończenie roku szkolnego.

Jakże nie podziękować Rodzicom naszych uczniów! Tym, którzy dostrzegali wasze i nasze problemy oraz potrzeby. Przekazuję Im moją wdzięczność i szacunek za współpracę, za uśmiech dzieci, za słowa otuchy kierowane do mnie przez wielu rodziców, dla których szkoła jest swoistym centrum i kolebką wychowania.

                                                                                              p.o. dyrektor szkoły Joanna Dechnik

Czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 kończy się w piątek 26 czerwca, ale nie odbędzie się tego dnia uroczyste wręczenie świadectw i nagród. Ze względu na sytuację epidemiczną i wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa, odbiór świadectw przez wszystkich uczniów na wspólnej uroczystości w dniu 26 czerwca jest niemożliwy. Uczniowie poszczególnych klas odbiorą świadectwa, nagrody w wyznaczonych terminach:

 • 26.06.2020r., godzina 8.00- klasa VII i VIII
 • 26.06.2020r., godzina 8.30 – klasa VI
 • 26.06.2020r., godzina 9.00- klasa I
 • 26.06.2020r., godzina 9.30- oddział przedszkolny
 • 26.06.2020r., godzina 10.00- klasa II i III
 • 26.06.2020r., godzina 10.30 – klasa IV i V

Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zachowania wskazanej przepisami odległości (2m), a także obowiązek noszenia maseczki / przyłbicy. Obowiązkowe jest mierzenie temperatury oraz dezynfekcja rąk przy wchodzeniu do szkoły.

Czytaj więcej

Środki do dezynfekcji i dozownik od Ministerstwa Zdrowia

Powrót uczniów do szkoły powiązany jest z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. Mając na uwadze obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły  Ministerstwo Zdrowia podjęło działania zapewniające otwieranym placówkom oświatowym dostarczenie środków do dezynfekcji wraz z automatycznym dyspenserem. Do naszej szkoły została dostarczona i zamontowana bezpłatnie stacja dezynfekująca wraz ze środkiem do dezynfekcji.

Dezynfekcja

Czytaj więcej

Nowe wyposażenie sali gimnastycznej

Lekcja wychowania fizycznego to jeden z najbardziej lubianych przez uczniów przedmiotów. Nie tylko pozwala na rozładowanie nadmiaru energii, ale często wzbudza w dzieciach pasję i zamiłowanie do uprawiania konkretnych dziedzin sportów.

W naszej szkole istnWyposażenie sali gimnastycznejieje grupa miłośników piłki nożnej. Trudno wyobrazić sobie mecz lub trening piłkarski bez dostępu do odpowiednich bramek.  Brakowało ich w naszej sali gimnastycznej.  Cieszymy się, że nasza szkoła zyskała nowy sprzęt, który będzie służył wszystkim uczniom.

Dobrze wyposażona sala gimnastyczna to miejsce, w którym uczniowie chcą ćwiczyć i do którego chętnie wracają. Zyskuje na tym cała szkoła, dzieci i ich rodzice.  Jest to  inwestycja w przyszłość  uczniów.

Czytaj więcej

Informacja o terminach i zasadach zwrotów książek i podręczników do biblioteki

PROSIMY WSZYSTKICH UCZNIÓW O ROZLICZENIE SIĘ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ

DO 25 CZERWCA 2020 R.

 1. Biblioteka jest czynna w następujące dni: środa od godziny 9.00 – 10.00, czwartek od godziny 10.00 -11.00.
 2. Książki będą odbierane na korytarzu dolnym przy sekretariacie.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić taką samą lub podobną wskazaną przez bibliotekarza.
 4. Nie wolno samemu w domu dezynfekować zwracanych książek.
 5. W razie nie rozliczenia się z biblioteką uczeń nie otrzyma świadectwa.

TERMINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 1. Prosimy o zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejeni rozdarcia.
 2. Podręczniki do języka angielskiego muszą posiadać płytę. W innym przypadku podręcznik nie będzie odebrany!
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika należy odkupić taki sam.
 1. Podręczniki będą zbierane  w następujące dni:

Klasa VIII, VI, V – dnia 19.06.2020, w godzinach od 9.30 – 10.30

Klasa II, III – dnia 25.06.2020, w godzinach od 10.00 – 11.00

Podręczników nie zwracają uczniowie klasy pierwszej, czwartej i siódmej, ponieważ są to podręczniki w ostatnim roku użytkowania.

Czytaj więcej

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice!

Informuję, że oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem pozostaje zamknięty. O terminie otwarcia zostaną Państwo powadomieni. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mogą Państwo nadal korzystać z przysługujących świadczeń. Dodatkowe informacje są tutaj: 6 pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Joanna Dechnik – p.o. dyrektor szkoły

Czytaj więcej