Pierwsze sukcesy naszych uczniów

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na prace z wikliny ”Jak wygina się wiklina”, którego organizatorem był MOK w Rudniku nad Sanem w ramach II edycji Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Trzy miejsca na podium zajęli nasi uczniowie.

  • I miejsce Kacper Gwizdak
  • II miejsce Antoni Pikor
  • III miejsce Wojciech Smoła

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za piękne nagrody, którymi zostali obdarowani nasi uczniowie.

Narodowe Czytanie 2022

W słoneczny czwartek 8 września 2022 roku odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Po raz ósmy jej organizatorem w naszym mieście była Publiczna Biblioteka w Rudniku nad Sanem. Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydarzenie rozpoczęło się odczytaniem listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji. Reprezentację naszej szkoły stanowili uczniowie najstarszych klas: Wiktoria Okoń, Karina Szymonik– uczennice klasy 8, Natalia Tofilska z klasy 7 oraz Wojciech Smoła – uczeń klasy 6.

Zaprzysiężenie Samorządów

W wyniku demokratycznych wyborów przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, które odbyły się dnia 9 września 2022 roku została wybrany Mały i Duży Samorząd Uczniowski. Przewodniczącym Małego Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje oddział przedszkolny oraz klasy I-III nauczania wczesnoszkolnego został Ksawery Janiec z klasy III, zaś na funkcję zastępcy przewodniczącego pełnić będzie Filip Sołowiej, również uczeń klasy III. Działania Małego Samorządu Uczniowskiego koordynować będzie Pani Jagoda Gwizdak. Przewodniczącym Dużego Samorządu Uczniowskiego, który jest wybierany przez klasy V-VIII został Filip Kołcz z klasy VIII, zaś jego zastępcą Wojciech Smoła, uczeń klasy VI. W skład Dużego Samorządu Uczniowskiego weszli również: Kacper Gwizdak (kl. VI), Kacper Kozłowski (kl. IV), Magdalena Lachman (kl. V), Wiktoria Okoń (kl. VIII), Adam Owczarz (kl. IV), Jan Owczarz (kl. IV), Zuzanna Fudacz (kl. VIII), Aleksander Samel (kl. V), Bernard Sulich (kl. IV) oraz Karina Szymonik (kl. VIII). Opiekunami Dużego Samorządu Uczniowskiego został Pan Gerard Binkowski oraz Pani Agnieszka Smoła. Zaprzysiężenie Samorządów Uczniowskich miało miejsce w naszej szkole dnia 15 września 2022 roku. Kadencja Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres całego roku szkolnego 2022/2023. Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz radości w podejmowanych działaniach.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022-2023

Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem pragną zaprosić uczniów, rodziców oraz prawnych opiekunów na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, która odbędzie się dnia 1 września 2022 roku. O godzinie 8:00 w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zostanie odprawiona Msza Święta, po zakończeniu której uczniowie udadzą się do sal lekcyjnych szkoły na spotkanie z wychowawcami klas. W sposób szczególny zapraszamy rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej. Z uwagi na fakt, iż tego dnia wychowawcy rozdadzą uczniom podręczniki oraz ćwiczenia prosimy uczniów o przyniesienie plecaków, worków lub toreb w których będą mogli w sposób bezpieczny i wygodny zabrać ze sobą otrzymane materiały.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022

Dnia 24 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Akademię rozpoczęliśmy od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego, następnie miała miejsce część artystyczna po zakończeniu której Dyrektor Szkoły Pan Radosław Młynarski wraz z wychowawcami klas wręczyli świadectwa oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Szczególne wyróżnienie z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pana Dariusza Świty otrzymała Marlena Kułaga, która uzyskując średnią ocen 5,36 zdobyła Nagrodę Burmistrza „Najzdolniejszy uczeń” oraz nagrodę „Absolwent 2022”. Na zakończenie akademii nastąpiło wręczenie listów z podziękowaniami rodzicom szczególnie zaangażowanym w prace na rzecz szkoły. Zanim jednak rozbrzmiał ostatni dzwonek przedstawiciele Dużego i Małego Samorządu Uczniowskiego podziękowali za wspólną pracę i złożyli wakacyjne życzenia. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa i po pożegnaniu z wychowawcami i kolegami mogli rozpocząć zasłużone wakacje.

 

Pożegnanie absolwentów naszej szkoły

,,To były piękne dni- dziękujemy!”– takie motto wybrali absolwenci, aby im towarzyszyło w ostatnim dniu nauki w naszej szkole. 22 czerwca 2022r. o godz.17:00 odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście. Akademia rozpoczęła się od poloneza, po którym ósmoklasiści wierszem, piosenką dziękowali za wspólnie spędzone lata. Żegnali swoich nauczycieli i wychowawców, przyjaciół, kolegów i znajomych. Wspominali sukcesy i porażki, zdarzenia wesołe i smutne. Część oficjalną uświetniło pełne gratulacji i życzeń przemówienie Pana Dyrektora – Radosława Młynarskiego, Pani Lucyny Żureckiej oraz Haliny Soboty. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.