Samorząd

Skład Małego Samorządu Szkolnego:

 1. Kamil Paweł Łyko – przewodniczący
 2. Filip Kołcz – zastępca

 

Skład Dużego Samorządu Szkolnego:

 1. Weronika Krawiec – przewodnicząca
 2. Sebastian Dechnik, Patryk Okoń – zastępca przewodniczącego
 3. Mateusz Okoń, Paweł Kruk  – sekretarz

 

Skład Rady Rodziców:

 1. Bożena Okoń – przewodnicząca
 2. Michał Socha
 3. Iwona Kułaga
 4. Bernadetta Lachman
 5. Agnieszka Kołcz
 6. Teresa Sulich
 7. Joanna Żuchnik
 8. Monika Małek